VERZUIM

Verzuimbegeleiding richt zich op (dreigend) middellang/lang verzuim

Doel

Beheersing arbeidsverzuim

Middel

 • Wet verbetering Poortwachter
 • Werkgever/Leidinggevende is casemanager en heeft de regie
 • Bedrijfsarts is adviseur
 • Verzuim (ziek- en herstelmelding) is gedrag (beïnvloedbaar)
 • Bedrijfsarts spreekuur
 • Probleemanalyse en Plan van aanpak
 • Bijstelling probleemanalyse
 • Opschudmoment (re-integratieverslag 52 weken)
 • Re-integratieverslag 85e week
 • Overleg andere disciplines
 • Overleg UWV
 • Vertrouwenpersoon
 • Mediation bij conflicten
 • Aanmelden beroepsziekte
 • Sociaal Medisch onderzoek (SMO)
 • WAO Wasstraat
Savanna Group