PREVENTIE

Doel

Bevorderen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Middel

 • Preventiemedewerker (scholing, vraagbaak en netwerk)
 • PAGO
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur
 • Voorlichting en instructie (beeldschermwerk, tilinstructie)
 • Bedrijfsarts spreekuur
 • Werkplek onderzoek
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Preventief Medisch Onderzoek PMO (voorheen PAGO)
 • Verwijzen naar andere (medische) disciplines
 • Vervroegen afspraken bij diverse specialisten
 • Juridische adviezen
 • 0 meting en dossieranalyse
 • Training en instructie
Savanna Group