PMO / Health check-up

Het doel van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)/Health check-up is: een gezonde medewerker in een gezonde werkomgeving.

Het risico op financiële gevolgen van ziekte voor de werkgever èn de werknemer wordt met PMO verminderd c.q. voorkomen. PMO richt zich dus zowel op de werkomgeving als op de leefstijl van de medewerker. Op basis van het PMO kan een traject van gezondheidsbevordering worden geformuleerd in het belang van werknemer en werkgever.

DE VOORDELEN

Werkgever

  • Een gezonde en vitale organisatie draagt bij aan de beheersing van kort, middellang en langdurig verzuim
  • Minder kans op hoge kosten door langdurige verzuimoverbrugging naar WIA
  • Minder kans op claims door aansprakelijkheid.

Werknemer

  • Een gezonde werkomgeving en leefstijl ziekte kan worden voorkomen voordat deze zich manifesteert.
  • Minder kans op langdurige verzuimoverbrugging naar WIA
  • Minder kans op ingrijpende financiële en sociale gevolgen van WIA.

De context

MO is een belangrijk instrument en zal nog meer aan belang winnen. Zeker nu we zien dat werkgever en werknemer steeds meer samen verantwoordelijk worden voor het terugdringen van het verzuim. Medewerkers zullen langer moeten werken en de productiviteit zal toenemen, dit verhoogt het risico op (langdurige) uitval. Ook op het gebied van volksgezondheid zijn een aantal zaken zeer actueel; diabetes, nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en overgewicht. Enkele feiten: 32% van de werkenden rookt en 49% van de werkenden haalt de norm voor gezond bewegen niet. Meerdere bedrijven hebben inmiddels gezien dat met het PMO potentiële medische aandoeningen vroegtijdig onderkend kunnen worden en dat PMO leidt tot zinvolle adviezen en aanpassing van het gedrag van de werknemers.

Savanna Group