KEURINGEN

Algemene keuringen

 • Preventief Geneeskundig Onderzoek
 • (Executive) health check-up
 • Asbestkeuringen
 • Persluchtkeuringen 
 • Rijbewijskeuring 
 • Taxi- en autobuskeuring

Arbokeuringen

 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO/PMO) 
 • Aanstellingsonderzoek

Sportkeuringen

 • Parachutistenkeuring 
 • Duikerskeuring 
 • Wielrennerkeuring

Verzekeringskeuringen

 • Klein gericht onderzoek 
 • Huisartsenkeuring, eventueel inclusief bloedonderzoek 
 • Internistenkeuring, inclusief ECG, ergometrie etc. 
 • Expertise (psychiatrisch, neurologisch, orthopedisch etc.)

Zeevaartkeuringen

Offshore keuringen

Brandweerkeuringen

Savanna Group