Stichting Ramafi

Graag verwelkomen wij u op de website van de Stichting RaMaFi die hulp wil bieden aan zieke Irakese kinderen. Sinds de oprichting probeert de Stichting het lijden van de kinderen te verlichten door medische behandeling te bieden aan degenen voor wie het moeilijk of vrijwel onmogelijk is aan die hulp te komen in Irak.

Om dit te bereiken bundelt de Stichting de krachten van ambtenaren en onze medewerkers, vraagt bijdragen en steun van vrijwilligers die geloven in onze humanitaire boodschap: het leveren van medische programma’s, diensten en activiteiten. Verschillende programma’s om efficiënte medische hulp te bieden worden bijvoorbeeld mogelijk gemaakt in gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen in Nederland.

Verder houdt de Stichting toezicht op de opleiding van medewerkers en op de ontwikkeling van hun bekwaamheden en expertises in vele centra en ziekenhuizen. De Stichting houdt zich eveneens bezig met de coördinatie en integratie van andere betrokken organisaties die het welzijn van kinderen tot doel hebben. Financiële hulp wordt, wanneer en waar mogelijk, geboden om de reiskosten voor kinderen te dekken, als de families niet in staat zijn deze te betalen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor medicijnen.

Wij danken iedereen die ons steunt op moreel gebied of anderzijds… Wij zijn alle ziekenhuizen, artsen, vrijwilligers, bedrijven en personen zeer dankbaar een inspirerend voorbeeld voor liefdadigheidswerk te zijn geweest.

En tenslotte hopen wij dat zakenlieden en de samenleving in het algemeen ons zullen helpen bij het verwezenlijken van onze humanitaire boodschap. Met een steeds groter wordend aantal zieke kinderen die lijden aan verschillende ziektes moeten we méér dan ooit onze krachten bundelen tezamen met overheidsinstanties en andere organisaties!

RAMAFI FOUNDATION

It is a great pleasure for me to welcome you to the website of the RaMaFi Foundation for helping sick children. Since its creation the Foundation has sought to help relieve the suffering of sick children through providing medical treatment to which it is difficult or impossible to gain access in Iraq.

To this end, the RaMaFi Foundation will continue working to support sick children, together with the efforts of officials and our staff, and with contributions and support from volunteers who believe in our humanitarian message of delivering a range of programmes, services and activities aimed at helping sick children and their families. Through the Foundation’s efforts various programmes are made possible at specialist hospital departments across the Netherlands to provide treatment to those who could not access it themselves.

The Foundation also oversees the training of staff and the development of their capabilities, at various centres and hospitals, as well as coordinating and integrating with other organisations concerned with child welfare.

Financial help is provided, when and where possible, to cover travel costs for children whose families are unable to pay, and to support their families in covering the costs of medication.

We thank everyone who has supported and continues to support us, be it morally or materially, and I offer my sincerest gratitude to all the hospitals, doctors, volunteers, companies and individuals, who have set such a strong and inspirational example of charitable work.

Finally we appeal to businessmen to help us turn our humanitarian message into reality. With increasing numbers of sick children suffering from various illnesses, we increasingly need to join forces with government and civil society groups and organisations.

RAMAFI Fondation

Je suis heureux de vous accueillir sur le site de RaMaFi, Fondation de charité pour le soutien des enfants irakiens malades.La Fondation veut contribuer à alléger la souffrance des enfants malades en leur offrant un traitement médical qui est impossible pour eux d’avoir en Irak.

Pour cela la Fondation collabore avec des fonctionnaires civils, et avec ceux qui croient à notre mission humaine, pour le lancement d’un ensemble de programmes, de services et d’activités dans de différents services hospitaliers spécialisés et dans de nombreuses régions des Pays-Bas.

RaMaFi parraine également des programmes de formation et de développement des capacités des cadres en activité dans les centres et les hôpitaux. Enfin, elle s’occupe de la coordination et de la complémentarité avec les secteurs concernés de la protection de l’enfance.

Autant que possible et selon les possibilités financières, RaMaFi fournit les titres de transport aux enfants se trouvant dans l’impossibilité d’en disposer. On fait la même chose pour les frais des médicaments.

Je remercie tous ceux qui nous soutiennent moralement ou autrement… qu’ils sachent combien ils sont appréciés... Je remercie aussi les hôpitaux, les médecins, les bénévoles, les entreprises et toutes les personnes qui ont donné l’image noble du travail bénévole.

Pour conclure, je souhaite faire appel aux hommes d’affaires, aux personnes fortunées et à la société dans son ensemble à nous soutenir dans la réalisation de notre mission humaine. Le nombre d’enfants atteints de diverses maladies augmente, ce qui exige la mobilisation des efforts et la collaboration de tous les secteurs gouvernementaux et civils.

Savanna Group